299. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Informasjon

Speech type
Svar på replikk
Speech number
299
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Jeg takker for god tilbakemelding på dette forslaget. Som replikanten sier, er det viktig at dette omfavner flere grupper mennesker i samfunnet, og ikke minst gutter som har falt utenfor i både skole og arbeidsliv. Dette er en viktig bit for å skape mindre forskjeller og et større samhold i vår region.