Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Hållbar konsumtion och produktion

01.12.17 | Prosjekt
Med Generation 2030 programmet sätter de nordiska länderna fokus på det som är en gemensam utmaning för Norden i uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, genom att i perioden fram till 2020 ha fokus på hållbar konsumtion och produktion.

Informasjon

Dato
01.12.2017 - 31.10.2018

Hållbar konsumtion och produktion är ett väldigt brett tema, som omfattar allt från resursanvändning, kemikalier, offentliga inköp, turism och mycket mer. Nordiska ministerrådet har därför igångsatt en analys av hur Norden står vad gäller uppnåendet av mål 12.

Analysen ”Sustainable Consumption and Production – An Analysis of Nordic Progress Towards  SDG 12, and the Way Ahead” utfördes av PlanMiljø och lansererades vid FNs High-Level Political Forum i New York i juli 2018.