Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Folkeregistrering på Åland

Folkbokföring på Åland
Her finder du information om folkeregistrering, personnummer, flytteanmeldelse og hjemkommune, når du flytter til Åland. I Finland og på Åland kaldes folkeregistret for befolkningsdatasystemet.

Som udgangspunkt gælder de samme regler for folkeregistrering på Åland som i Finland. Du finder de generelle regler på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Hvis du flytter permanent til Åland, er der en afvigelse fra Finland, som du kan læse om i afsnittet om værnepligt herunder.

Hvis du flytter inden for Norden

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland, som har ansvaret for flytteanmeldelsen og folkeregistreringen. På deres sider kan du blandt andet læse om reglerne for folkeregistrering på Åland, og om hvilken legitimation du skal vise, når du flytter fra et andet nordisk land til Åland. Hvis du flytter til Åland med mindreårige børn, skal du have et personbevis, hvoraf forældre og indehavere af forældremyndigheden fremgår. Bemærk, at du også skal medbringe godkendt legitimation for barnet. 

Værnepligt

Personer, som har "hembygdsrätt", og som er flyttet til Åland før det fyldte 12. år, er fritaget fra værnepligt.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål til folkeregistreringen, kan du kontakte Magistratsenheten ved Statens ämbetsverk på Åland

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.