Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Børn og familie på Åland

Barn och familj på Åland
Her finder du nyttige oplysninger i forbindelse med flytning til Åland med børn, herunder rådgivningstjenester og barselsorlov samt børne- og ungeydelse, kontanthjælp, børnebidrag og særligt børnetilskud samt andre støtteformer til børnefamilier.

På Åland gælder i princippet de samme regler som i Finland. Denne tekst handler om de overordnede forskelle mellem Åland og Finland.

Barselsstøtte

Hvis du bor på Åland, skal du søge om barselsstøtte fra KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) fra og med år 2021. Hvis du er vordende mor eller lige har født og bor på Åland, har du ret til barselsstøtte. Du kan vælge mellem at få en barselspakke med babytøj og andre babyprodukter eller at få udbetalt støtten.

Opfølgning af graviditet

Hvis du bor permanent på Åland, har du ret til de gratis barselsydelser, som tilbydes af sundhedscentralerne på Åland under og efter graviditeten. Mødrerådgivningen har til opgave at fremme sundhed og trivsel hos den gravide kvinde, fostret, det nyfødte barn samt barnets familie. Mødrerådgivning er obligatorisk for vordende mødre og en betingelse for at få børne- og ungeydelse samt barselsstøtte fra FPA.

Fødsel

Fødslen er omfattet af de særlige sundhedsydelser, du har ret til, når du bor permanent på Åland. Du skal som regel betale en afgift ved besøg på sundhedscentraler.

Forældreydelser på Åland

Den eneste væsentlige forskel fra forældreydelser i Finland er, at der ikke ydes tilskud til privat behandling på Åland.

Tilskud til pasning i hjemmet

Hvis du bor på Åland, skal du søge om tilskud til pasning i hjemmet i den kommune, du bor i. Tilskuddet består af et fast beløb, pasningsydelse samt et eventuelt pasningstillæg, som er afhængigt af familiens indkomster. Pasningstillægget udbetales kun for ét barn. Der er også kommuner, som udbetaler ekstra støtte fra kommunen til personer, som får tilskud til pasning i hjemmet.

Børne- og ungeydelse på Åland

På Åland finansieres børne- og ungeydelsen af landskapsregeringen Men også ålændinge skal søge om børne- og ungeydelse via FPA. Reglerne er de samme som i Finland, men beløbene er forskellige. Den ålandske børne- og ungeydelse er er baseret på antallet af børn i familien. Ydelsen stiger i takt med antallet af børn under 17 år i familien. Hvis du er enlig forsørger og hverken er gift eller samboende, kan du få et tillæg for hvert barn.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og udbetales af FPA for børn, som er bosat på Åland, indtil de fylder 17 år. Ydelsen er bopælsbaseret og ophører måneden efter, at du er flyttet til udlandet. Børne- og ungeydelsen udbetales måneden efter barnets fødsel eller måneden efter, at retten til børne- og ungeydelsen er opnået.

Nordiske statsborgere

Hvis du er nordisk statsborger, studerer eller arbejder på Åland og er socialt sikret på Åland, kan du få børne- og ungeydelse for dine børn. Det gælder også, hvis dine børn kun opholder sig midlertidigt på Åland eller slet ikke bor på Åland. Det gælder dog, såfremt ingen af barnets forældre/værger arbejder i det land, hvor barnet bor.

Sådan søger du om børne- og ungeydelse:

  • Du kan søge om børne- og ungeydelse, så snart du har fået en attest fra mødrerådgivningen med en terminsdato.
  • Du søger om børne- og ungeydelse hos FPA ved at indsende et ansøgningsskema til FPA-kontoret i Mariehamn. Du kan også indsende ansøgningen digitalt.
  • Børne- og ungeydelsen udbetales til din bankkonto én gang om måneden.
  • Ydelsen kan udbetales til barnets mor, far eller en anden værge. Undtagelsesvist kan ydelsen udbetales til barnet selv, hvis han eller hun er fyldt 15 år.

Kontanthjælp på Åland

I Finland er det FPA, som har ansvaret for kontanthjælpen, men på Åland har KST ansvaret fra og med 2021. Hvis din families indkomster ikke er tilstrækkelige til de daglige udgifter, kan søge om kontanthjælp fra KST på Åland. 

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om sociale ydelser for børnefamilier på Åland, kan du kontakte FPA og KST.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.