Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Støtte fra Nordisk Ministerråds Miljø- og Klimasamarbejde

Natur i Finland
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Arbejdsudvalget under den nordiske Miljø- og Klimasektor bevilger mindre bevillinger til nordiske projekter. Midlerne anvendes primært til at følge op på beslutninger truffet af Miljø- og Klimaministrene (MR-MK) og Embedsmandskomitéen for miljø og klima (EK-MK); som støtte til formandskabslandets prioriteringer, til aktuelle politiske prioriteringer, til projekter som miljø- og klimasektorens arbejdsgrupper ikke har kunnet forudse i planlægningen af deres arbejdsprogram samt støtte til øvrige interessenter.

Generelle retningslinjer

En projektansøgning skal opfylde en eller flere af de nedenstående retningslinjer:

  • omhandle politiske aktuelle emner
  • behandle et nyt miljøfagligt problem
  • behandle en tværgående indsats, som miljøsektoren ønsker at være del af  

Projekter kan som udgangspunkt kun modtage støtte fra prioriteringspuljen for 1 år.

 

Endvidere:

  • Flerårige projekter normalt skal være fuldfinansieret for hele projektperioden, det givne projekts delresultat fra første år også er af værdi, eller at AU vurderer, at projektet vil kunne sikre finansiering for den øvrige projektperiode.
  • Projekter omhandlende støtte til en hjemmeside/database; primært kun vil få støtte, såfremt den fremtidige overtagelse af driften er sikret fra anden side.
  • Grundforskningsprojekter normalt ikke kan modtage støtte.
  • Prioriteringspuljen kun undtagelsesvis støtter andre internationale organisationers drift. Støtte kan dog gives til konkrete projekter initieret af og/eller med stor interesse for de nordiske lande.

Format

En ansøgning til prioriteringspuljen skal have et coverletter:

Ansøgningsblanketten og budgetskema findes på de generelle sider om støtte fra Nordisk Ministerråd:

Udover støttemuligheder hos AU bevilger Miljø- og klimasektorens arbejdsgrupper midler til nordiske projekter på deres arbejdsområder. Mere information på: