40. Aron Emilsson (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
40
Person
Speaker role
Nordisk Frihets talesperson
Dato

Herr president! Det låter lovande. Jag tror nämligen att det är just här vi har den största utmaningen när det gäller att skapa ett hållbart Norden – att våga tänka nya tankar och våga använda de krafter och resurser vi har.

Där vi redan är starka kan vi bli starkare. Vi har gemensamt finansierade forskningsinstitutioner, och vi har nationella forskningsorgan. Vi har tekniskt väl utvecklade företag som också vill exportera tekniska möjligheter och modeller, inte bara till andra nordiska länder utan även världen runt. Det gäller inte minst Asien och Afrika, där det sker både betydande utsläpp och miljöfarlig utgrävning, gruvnäring och så vidare.

Vi tar alltså med oss detta, och jag tackar Antti Rinne för svaret.