413. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
413
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Vi har gått gjennom og sett på dette, men frarådelsen har vært ganske klar og tydelig fra fagmiljøene med hensyn til å ha en felles pris. Og hvis fagmiljøene selv ikke ønsker en slik felles pris, synes jeg vi skal lytte til dem og opprettholde filmprisen slik den er i dag.