Kompetensförsörjningsbehov inom områdena för Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
I Region Värmland pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, en kompetensförsörjningsstrategi och en ny strategi för smart specialisering.Nordregio har fått i uppdrag av Region Värmland att göra en genomlysning av kompetensförsörjningsbehov inom områdena för Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering som löper under perioden 2015 - 2020.
Publikasjonsnummer
2020:5