Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Kontrakt om analys av den nordiska miljömärkningen Svanen med fokus på dess organisatoriska förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden

20.05.20 | Støttemulighet
Syftet är att analysera om Svanens organisation är utformad så att den snabbt, strategiskt och flexibelt kan möta förändringar på marknader och hos kunderna. Fokus i analysen ska vara organisationens förmåga att långsiktigt kunna hantera gemensamma verktyg och processer.

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
man, 22/06/2020 - 14:00
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Grønland
Island
Norge
Sverige
Finland

Utgångspunkten för analysen är den nuvarande organisationen med dess nordiska koordinering och nationella beslutsfattande samt den pågående digitaliseringen av Svanen.