Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Belarus och covid-19 tema då Nordiska rådet mötte Baltikum och Benelux

07.09.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir i möte med Baltikum och Belarus.

Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir i möte med Baltikum och Belarus.

Photographer
Iris Dager

Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir och vice president Oddný Harðardóttir i digitalt möte med Baltiska församlingen och Benelux parlament, vars president Gusty Graas syns på skärmen.

Nordiska rådet har hållit ett digitalt möte med Baltiska församlingen och Benelux parlament. Under mötet diskuterade parlamentarikerna bland annat läget i Belarus, covid-19 och det gemensamma arbetet för att stärka demokratin i Europa.

I mötet deltog bland annat alla presidenter och vice presidenter från respektive församlingar. De var alla eniga om vikten av att visa sitt stöd för oppositionen i Belarus. De betonade också att det ger en stark signal om alla de tre parlamentariska församlingarna kan stå enade bakom folket i Belarus och fredliga demokratiska krafter i landet.

Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir berättade om det möte som rådet höll med oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, den 2 september, och kunde bland annat meddela att oppositionen gav sin stora uppskattning till allt stöd utifrån.

- ­Det är viktigt för folket i Belarus att se att de inte står ensamma. Under vårt möte betonade Tichanovskaja också att de inte längre är i opposition, utan i majoritet. Det är Lukasjenkos regim som är i opposition, sade Silja Dögg Gunnarsdóttir, som från Nordiska rådets sida deltog i mötet tillsammans med vice president Oddný Harðardóttir och Bertel Haarder.

Oddný Harðardóttir betonade att det är viktigt att fortsätta visa stöd för oppositionen.

- Vi som parlamentariker måste göra vad vi kan för att hjälpa folket i Belarus. Inom några veckor kan händelserna vara bortglömda av medierna och av våra regeringar och då är det vår skyldighet som parlamentariker att påminna dem om situationen, sade hon.

Lika utmaningar under pandemin

I diskussionerna om covid-19 blev det klart att alla tre regioner har haft ungefär samma utmaningar med gränsproblematik under pandemin och att ländernas olika restriktioner har lett till problem i det regionala samarbetet. De var också eniga om att man måste lära sig av coronakrisen för att stå bättre rustade inför nästa.

Silja Dögg Gunnarsdóttir lyfte också fram hoten mot demokratin i Europa. Hon sade att hon är väldigt oroad över utvecklingen i Polen och Ungern när det gäller demokrati, yttrandefrihet, domstolarnas självständighet samt kvinnors och lgbt-personers rättigheter.

- Det nya är att de här värderingarna är hotade också inom EU. Vi måste självfallet respektera olika politiska åsikter och värderingar, men vad gör vi när stora delar av ett EU-land utropar sig till lgbt-fria zoner eller när ett medlemsland monterar ner sina demokratiska institutioner, sade Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux parlament har en lång historia av samarbete. De tre parlamentariska församlingarna delar samma värderingar och arbetar alla med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen I Europa.