Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Nordisk jämställdhetsfond

14.09.20 | Støttemulighet
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och en stärkt nordisk infrastruktur

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
fre, 16/10/2020 - 23:55
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NIKK, samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljningar av resultat.