Klimatomställningen och relationen stad och land

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlagom hur stad och landsbygd i Norden påverkasav klimatomställningen och vilken effekt dettahar på sammanhållningen i Norden.
Publikasjonsnummer
2020:7