Pohjoismaat, yhdessä

Suomen puheenjohtajakauden ohjelma 2021

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Vuonna 2021 Suomi johtaa työtä Pohjoismaiden ministerineuvostossa, joka samaan aikaan täyttää 50 vuotta. Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Suomen puheenjohtajakaudella jatketaan kunnianhimoisesti työtä vuosiksi 2021–2024 laaditun toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa maidemme kansallisia ponnisteluja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Koronapandemia korostaa entisestään yhteistyön tarvetta. Erityisen ajankohtaisia yhteistyöaiheita ovat vapaan liikkuvuuden edistämisen ohella huoltovarmuus ja varautuminen tulevaisuuden kriiseihin. Haasteet ovat globaaleja, eikä kukaan voi ratkaista niitä yksin. Pohjoismaat ovat vahvempia #yhdessä.
Publikasjonsnummer
2020:708