313. Arman Teimouri (Inlägg)

Informasjon

Herr president! Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ligger mig varmt om hjärtat. Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet, helt enkelt att bestämma över sitt eget liv. Alltför många liv begränsas i dag med hänvisning till kultur och religion. Jag vet att många än i dag inte förstår allvaret fullt ut. Hedersrelaterat våld och förtryck finns bland alla nordiska länder, oavsett vad man kallar det för.

För er nordiska vänner kan jag berätta att sedan Sverige införde en lag om utreseförbud för barn som riskerar att giftas bort utomlands har utreseförbud tillämpats 28 gånger. Från organisationer som arbetar med frågan anas ett ganska stort mörkertal. Under 2019, innan lagen infördes, dokumenterades 170 barn som fördes ut ur landet.

Det handlar givetvis inte bara om barnäktenskap och att man förs ut ur landet utan också om det som påpekas i betänkandet om så kallade uppfostringsresor, där barn och ungdomar som upplevs ha anammat för mycket av västerländska kultur skickas till ursprungsländerna i syfte att marinera dem i de mottagande ländernas olika subkulturer. Det kan också handla om omvändelseterapiresor i syfte att bota homosexualitet – kränkande handlingar på högsta nivå.

De medlemsförslag som de konservativa har skrivit efterlyser ett ökat samarbete mellan nordiska ambassader för att hjälpa barn och ungdomar som utsätts för olika former av hedersförtryck tillbaka till deras nordiska hemländer.

Jag vill med anledning av de svar som framkommit från regeringar understryka vikten av att denna fråga får gehör och att samarbetet mellan ambassaderna kan fördjupas. De juridiska invändningar om tystnadsplikt som anförts av exempelvis Norge behöver vi överkomma snarare än att se dem som en ursäkt för att inte förbättra samarbetet. Jag själv kommer att stödja förslaget, och jag hoppas att många fler kommer att göra det.