Sektorsprogram för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
InnehållDen moderna landsbygdenVad erbjuder Nordens areella näringar – fiske och vattenbruk, jord-bruk, livsmedel (inklusive djurvälfärd och folkhälsa) och skogsbruk – för möjligheter i en ny tid?Jordbruk och skogsbrukFiskeLivsmedelSummering
Publikasjonsnummer
2012:756