Integrering av innvandrere i Norden - Et systematisk søk

Informasjon

Publish date
Abstract
Det systematiske søket om integrering av innvandrere i Norden ble gjort av Andreas Anker, Elin Hammer Tveito og Mathias Sunde Valseth. Alle sammen er bachelorstudenter på bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Oslomet. Oppdraget fra NordForsk var blant annet å foreta et søk etter forskning som omhandlet integrering av flyktninger i Norden i perioden 2000 til 2022. Søkene ble gjort på engelsk og skandinaviske språk i syv forskjellige databaser.