Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Kontrakt om – En utredning av effekterna av EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i de fem nordiska länderna samt tre självstyrande områdena.

27.06.22 | Støttemulighet
Nordiska ministerrådet inbjuder härmed till att lämna anbud på kontrakt om en utredning av EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) samt tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland).

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
ons, 31/08/2022 - 14:00
Land
Sverige
Norge
Danmark
Finland
Island
Grønland
Åland
Færøyene

Detta uppdrag omfattar en utredning av effekterna av EU:s patienträttsdirektiv (Direktiv 2011/24/EU) gällande patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Norden. Idag finns en del kunskap och insamling av data gällande patientrörlighet och den preliminära effekten av ikraftträdandet av EU/EES-regler om gränsöverskridande hälsotjänster i Norden. Nordiska ministerrådet önskar beställa en utredning av vilka effekter detta direktiv haft på de nordiska länderna.

Kontakt