Nordiska ministerrådets samlade verksamhet

Årsrapport 2016

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Tack vare en aktiv förnyelseprocess inom Nordiska ministerrådet har samarbetet under de senaste åren blivit flexiblare och mer dynamiskt. Målsättningen med denna årsberättelse är att lyfta fram några exempel på resultat, samlade under visionens fyra huvudteman; ett gränslöst Norden, ett innovativt Norden, ett synligt Norden och ett utåtvänt Norden.
Publikasjonsnummer
2017:746