327. Eva Lindh (Inlägg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
327
Person
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Jag vill rikta ett stort tack till välfärdsutskottet för den goda hanteringen av vårt medlemsförslag. Jag tycker att det känns väldigt bra och viktigt att vi alla nu, hoppas jag, röstar för att gå vidare med detta förslag.

Vi behöver göra gemensamma insatser för att öka kunskapen mellan våra länder, och vi kan dra nytta av varandras lärdomar och kunskaper för att göra det här på ett bra sätt, precis som Tone sa tidigare. Jag vill tacka för det.