Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Stöd till Agenda 2030-projekt

26.08.18 | Støttemulighet
NORDBUK har påbörjat ett samarbete med Generation 2030-programmet, som ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Samarbetet innebär att NORDBUK delar ut 600 000 DKK extra fram till och med 2020. NORDBUK hanteras av Nordisk kulturkontakt.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 31/12/2020 - 23:55
Økonomisk rammeverk
upp till 200 000 DKK per år (som en del av NORDBUK)
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

En tredjedel av stödet går att söka i nästa omgång av NORDBUK och är dedikerade till att stödja projekt som stödjer Norden i arbetet att nå målsättningarna i Agenda 2030, FN:s global agenda för hållbar utveckling.