Prisvinner 2003

Luonto-Liitto (Finland)
Fotograf
Cartina / Henrik Kettunen

Luonto-Liittory, Finland

Luonto-Liitto ry er Finlands eneste natur- og miljøbevaringsorganisasjon for barn og unge.

Luonto-Liitto ry er den største og eldste nordiske miljøorganisasjonen for barn og unge. I 60 år har de påvirket barn og unge til å bli miljøbevisste mennesker.

Gjennom et omfattende skolesamarbeid og arrangering av kurs og seminarer har de hatt en oppdragende funksjon på flere generasjoner finner.

Luonto-Liitto ry fremheves også for foreningens internasjonale engasjement, spesielt samarbeidet med Baltikum og Russland