Innhold

24.01.20 | Information

Om Nordisk ministerråds sekretariat

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige driften av det nordiske regjeringssamarbeidet. Her forberedes sakene som blir tatt opp i de 12 ministerrådene og i embetsmannskomiteene. Sekretariatet har også ansvaret for å følge opp at fattede vedtak blir gjenn...