Innhold

27.04.21 | Nyhet

Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

15.04.21 | Nyhet

Uro for den nordiske e-ID løsning

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden er bekymret for fremdriften for NOBID-prosjektet. En gjensidig anerkjennelse av nasjonale e-ID løsninger avhenger av at alle de nordiske landene sikrer at deres nasjonale e-ID kan kobles til de andre landene. Utvalget er urolig for at ...