Innhold

09.04.19 | Nyhet

Utvalg: Sats på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til å være aktive og samtidig verne om naturen i en tid da interessen for naturen øker. Det er viktig i relasjon til både helse og bærekraft, mener Utvalget for kunnskap og kultur, som diskuterte spørsmålet under Nordisk råds temas...

09.04.19 | Nyhet

Norden kanaliserer de unges miljøengasjement

Nå starter arbeidet med å mobilisere de unge i Norden for en ny, kraftfull miljøavtale. Det handler om å tilby miljøengasjerte unge mennesker å få bygge opp sin kunnskap og oppnå innflytelse over FN-avtalen om biologisk mangfold som skal vedtas i 2020.