Innhold

28.09.20 | Nyhet

Nordisk råd debatterer covid-19 og samfunnssikkerhet

Nordisk råd arrangerer ingen fysisk sesjon i år, men det politiske arbeidet er likevel intensivt i den uka sesjonen skulle vært avholdt. Blant annet blir det en debatt om covid-19 og hvordan pandemien har påvirket Norden, og dessuten avholdes det flere møter, alle digitalt.

25.09.20 | Nyhet

Nordisk råd presser på for mer samarbeid om transport og samfunnssikkerhet

Et formelt nordisk ministerråd for transport og økt samarbeid om samfunnssikkerhet. Det står høyt på kravlista når Nordisk råd forhandler om satsinger innenfor det nordiske samarbeidet de kommende årene.