Nye spennende muligheter for støtte til grønn utvikling i de Nordiske landene

19.05.21 | Nyhet
Græs med himlen i baggrunden
Photographer
Benjamin Suomela
Det Nordiske samarbeidet lanserer flere nye grønne prosjekter og utvider muligheten for å søke om støtte til prosjekter som fremmer grønn utvikling i Norden.

I tråd med visjonen for 2030 om å gjøre Norden til verden mest bærekraftige og integrerte region, så retter flere av prosjektene seg mot klima, miljø og regionalt samarbeid. For å bli vedens mest bærekraftige og integrerte region er det er viktig å finne gode løsninger for fremtiden. Det er nødvendig med løsninger som sikrer balanse mellom bruk og beskyttelse av naturressursene på land og i hav for å sørge for en bærekraftig utvikling for fremtiden. De nylanserte prosjektene er med å fremme den grønne omstilling av de Nordiske samfunnene, samt arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi. Noen av prosjektene som tar imot søknader frem til 4 Juni omhandler biologisk mangfold, forbedring av hav og kyst-miljø, forskning på luftforurensing, redusere og hindre skader fra helse- og miljøfarlige stoffer.

Stop tapet av biologisk mangfold

Hvert år støtter Nordisk arbeidsgruppe for biologisk mangfold (NBM) nordiske samarbeidsprosjekter som bidrar til at stoppe tapet av biologisk mangfold. Det er nå mulig å søke om bevilgninger til prosjekter i 2022 som er relevante i forhold til NBMs to-delte prioriteringer. Relevante prosjekter handler enten om biodiversitet eller sosial bærekraftighet. Fristen for å søke er 4 Juni.

Muligheter for å forbedre nordisk hav- og kystmiljø

Akkurat nå er det også mulig å søke støtte til prosjekter som har som mål å se på muligheter for å forbedre nordisk hav- og kystmiljø. Relevante prosjekter kan for eksempel undersøke miljøeffekten av offshore industri, utarbeide nye metoder i marin overvåkning eller undersøke forsuring og temperaturstigning i havet. Fristen for å søke er 4 Juni.

Mange flere muligheter

Søk og bli med på å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region!