Arbeidsgruppen for fornybar energi

Arbeidsgruppen har som oppgave å bidra til å styrke de nordiske landenes politiske og faglige arbeid innenfor området fornybar energi gjennom utveksling av informasjon og samarbeidsprosjekter, samt å markedsføre de nordiske landenes teknologi og kunnskap til nabolandene, EU og globalt gjennom informasjon og felles prosjekter.

Information

Postadresse

Att: Svend Søyland
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
NO-0170 Oslo

Contact
Phone
+47 91 57 65 76 - sekretær