Arbeidsliv i Norden

Arbeidsliv i Norden er nyhetsmediet for dem som styrer, utvikler og studerer arbeidslivet i de nordiske landene. Her finner du nyheter og fakta, analyser, kommentarer og debatt, men også fortellinger fra arbeidslivet. Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.

Information

Postadresse

Arbeidsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstituttet
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo