Avdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvaret for rekruttering og personaleutvikling, samt jura og tilskuddsforvaltning. Avdelingen er dessuten ansvarlig for husets servicefunksjoner som IT og resepsjon og den overordnede administrasjonen. Ved siden av de administrative oppgaver har avdelingen ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

Content

    Persons