Avdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvaret for rekruttering og personaleutvikling, samt jura og tilskuddsforvaltning. Ved siden av de administrative oppgaver har avdelingen ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

Content

    Persons