Nordisk arbeidsgruppe for bærekraftige byer

Det overordnede målet og hensikten med den nordiske arbeidsgruppens arbeid for bærekraftige byer er å bidra til å oppfylle de globale bærekraftmålene i Agenda 2030 med fokus på å styrke erfaringsutvekslingen
og samarbeidet om nordiske løsninger for en bærekraftig byutvikling. Et tydelig fokus i arbeidet ligger
for tiden på grøntområdenes betydning for å oppnå dette.

Innhold