Nordisk arbeidsgruppe for matvareforvaltning og forbrukerinformasjon (NMF)

Arbeidsgruppen har ansvar for aktiviteter innenfor lovgivning, tilsyn, merking og forbrukerinformasjon på matvare- og forbrukerområdet.

Information

Postadresse

Att: Britta Wiander
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala S-751 26 Uppsala

Contact
Phone
+46 018-175500