Nordisk arbeidsgruppe for matvareforvaltning og forbrukerinformasjon (NMF)

Arbeidsgruppen har ansvar for aktiviteter innenfor lovgivning, tilsyn, merking og forbrukerinformasjon på matvare- og forbrukerområdet.

Informasjon

Postadresse

Att: Ann-Christine Ekström
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala S-751 26 Uppsala

Kontakt
Telefon
+46 018-175500
Epost

Innhold