Nordisk institutt for sjørett

Instituttets akademiske ansatte dekker et bredt område med emner innenfor privatrett og offentlige rett, med spesialfelt innenfor sjø- og transportrett, forsikringsrett og petroleums- og energirett.

Information

Postadresse

P.O. Boks 6706
St. Olavsplass
NO-0130 Oslo

Contact
Phone
+47 22 85 96 00

Content

    Persons