Nordisk konjunkturgruppe

Konjunkturgruppen ble opprinnelig etablert utenfor det formelle regjeringssamarbeidet, men har operert under Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS) siden 2004. Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra de nordiske finansdepartementene og utveksler bl.a. informasjon om konjunkturutviklingen og den økonomiske situasjonen i Norden. Gruppen utarbeider konjunkturrapporten "Økonomiske utsikter i Norden" foran hvert høstmøte for MR-FINANS.

Kontakt