Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL)

Komiteen utarbeider analysemetoder og veiledninger, og arrangerer kurs innenfor området næringsmiddelanalyse. Samtidig fungerer komiteen som et nettverk for nordiske næringsmiddelanalytikere.

Informasjon

Postadresse

Att: Nina Skall Nielsen
NMKL - NorVal International
C/O DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet
Bygning 201, Rum 210
2088 Kgs. Lyngby

Kontakt
Telefon
+45 2465 4666

Innhold