Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N)

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap er et samarbeidsorgan for de nordiske forskningsrådene som finansierer naturvitenskapelig forskning.

Informasjon

Postadresse

NordForsk Attn. NOS-N sekretariatet/Jostein K. Sundet
Stensberggata 25
NO-0170 Oslo

Personer