Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N)

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap er et samarbeidsorgan for de nordiske forskningsrådene som finansierer naturvitenskapelig forskning.

Information

Postadresse

NordForsk Attn. NOS-N sekretariatet/Kyosti Lempa
Stensberggata 27
NO-0170 Oslo

Content

    Persons