Nordisk vulkanologisk institutt (NORDVULK)

Instituttets formål er forskning i dynamisk geologi med hovedvekt på vulkanologi og platetektonikk, samt hertil miljørelaterte områder.

Informasjon

Postadresse

Nordic Volcanological Center
Institute of Earth Sciences
University of Iceland
Sturlugata 7
Askja IS-101 Reykjavik

Kontakt
Telefon
+354 525 5483
Epost

Innhold