Økonomiavdelingen (EKONOMI)

EKONOMI ivaretar den overordnede økonomistyringen samt tilskuddsforvaltningen (prosjekter, programmer, strategiske partnere og de nordiske institusjonene). Avdelingen har ansvar for regnskaper, budsjetter, lønn, skatter og avgifter for Nordisk ministerråd, Nordisk råd og Nordisk kulturfond.

Innhold