Småsamfunnsgruppen

Småsamfunnsgruppen er en undergruppe av arbeidsgruppen for bærekraftig forbruk og produksjon (HKP).

Personer