Temagruppe 3: Bærekraftige byer og byutvikling

Omstilling til mindre sårbare byer, miljøvennlige transportsystemer og lokale energiløsninger er viktige utviklingsspørsmål for alle nordiske regioner og for en bærekraftig utvikling i storbyene. Innenfor det regionalpolitiske området prioriteres spørsmål som gjelder boliger, transport og energisystemer/klimatilpassing. De nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland har utfordringer som i stor grad er like når det gjelder urbaniseringens og sentraliseringens effekter på byene, enten de er metropoler eller små og mellomstore byer.