Politikkområder

Her kan du få innblikk i en lang rekke politikkområder som de nordiske landene samarbeider om.

Grensen mellom Norge og Sverige

Grensehindringer

Prosessen med å fjerne grensehindringer i Norden handler om å skape et mer åpent Norden. Det skal være mulig å flytte, pendle, studere og drive virksomhet på tvers av landegrensene i Norden, uten at en risikerer å havne i en gråsone eller bli hindret av uklare lover og regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Brændestabel i skov

Nordisk bioøkonomi

Nordisk bioøkonomi dreier seg om et grønt skifte. Det handler om å erstatte ikke-bærekraftige, fossilbaserte ressurser ved å oppgradere sidestrømmer og avfall, og ved å skape lokale løsninger som er sirkulære og bærekraftige.