Nordic SmartGovernment – bedre bruk av bedriftsdata

07.11.18 | Prosjekt
Kommunikationsavdelningen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordic SmartGovernment er et nordisk samarbeid mellom landenes foretaksregistre som arbeider ut fra en visjon om å skape en datadrevet nordisk region der data og digitalisering fremmer verdiskapning ved å dele data innenfor regionen på en automatisk, intelligent og sikker måte. Verdien av å dele alle finansielle data mellom bedrifter anslås til 200 milliarder danske kroner fra og med 2027, og samarbeidet Nordic SmartGovernment etterstreber å tilgjengeliggjøre denne verdien.

Informasjon

Dato
01.01.2018 - 31.12.2020
Kontakt