Nordiske energiløsninger

23.07.18 | Prosjekt
Nordic Energy Solutions
Fotograf
Scanpix.dk
Både Paris-avtalen og nasjonalt fastsatte bidrag (NDC) understreker betydningen av å øke den allerede imponerende veksten i bruken av fornybar energi for å overgå togradersmålet. Med tanke på dette har de nordiske landene lovet å levere på FNs mål om fornybar energi for alle, både hjemme i Norden og i hele verden.

Informasjon

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

Med nordiske energiløsninger prøver man å komplettere heller en duplisere eksisterende løsninger og oppsett på både nasjonalt og internasjonalt nivå, der Nordisk ministerråd tilfører verdi både som katalysator og oppriktig agent.

Norden har fremgangsrike klynger av energisystemprodusenter (solenergi, vindkraft, vannkraft, geotermisk oppvarming og biomasse), som alle har ambisjoner om et større engasjement i utviklingslandene. De nordiske landene har hundre års erfaring med å samarbeide om ledningsnett på tvers av grensene. De samarbeider også om å forbedre energisikkerheten og levere elektrisitetsmarkedsdesign og regelverk og rammer i verdensklasse.

De nordiske landene har også omfattende erfaring med prosjektfinansiering, sterke institusjonelle investorer (pensjonsfond) dedikert til fornybare energiinvesteringer og nordiske finansinstitusjoner (NDF, NEFCO, NIB) som ønsker å utvide omfanget av sine aktiviteter.

Nordiske energiløsninger prøver å spre informasjon om nordiske løsninger, forbedre tilgangen til fornybar energi og, ved å gjøre det, øke eksportmulighetene og konkurransedyktigheten til nordiske selskaper innenfor fornybar energi.

Prioriterte aktiviteter omfatter å identifisere hull i policyer for fornybar energi, finansiering og teknologi i utviklingsland og måter å redusere disse hullene på for å kunne få fullt utbytte av ytterligere investeringer. Prosjektet vil være rettet mot noen få, spesifikke land der nordiske regjeringer, selskaper og andre organisasjoner allerede er involvert, og der omfanget av videre ekspansjon er identifisert.

Mer informasjon:

Kontaktperson

Svend Søyland, prosjektleder, svend.soyland@nordicenergy.org