Nordiske velferdsløsninger

17.07.18 | Prosjekt
Nordic Welfare Solutions
Fotograf
Pexels.com
Mennesker fra hele verden ser på de nordiske landene – hvordan vi håndterer sosiale utfordringer, og hvordan vi tar oss av de eldre og bygger sykehus og omsorgsboliger. Verden trenger nye og helhetlige velferdsløsninger. Med dette prosjektet vil vi vise frem og demonstrere noen av dem. I dette prosjektet vil de nordiske landene samarbeide enda tettere for å koordinere måten disse løsningene presenteres på overfor utvalgte markeder.

Informasjon

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

De nordiske landene er ofte banebrytende og viser vei når helseomsorgen transformeres for å møte fremtidens utfordringer. Ettersom vi har et godt utviklet og velorganisert helse- og velferdssystem i regionen, kan vi tilby skreddersydde og innovative velferdsløsninger på områder som ikke bare dekker helse og velferd, men også arkitektur, design og servicedesign, og digitale løsninger – bare for å nevne noen. Mange av de nye løsningene fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Vi mener de nordiske velferdsløsningene vil bidra til å bringe verden fremover mot en rekke av FNs bærekraftsmål frem mot 2030: Mål 3 (sikre og fremme god helse og velferd for alle, i alle aldersgrupper), mål 9 (bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering) og mål 12 (sikre bærekraftig forbruk og produksjon).

Nordiske velferdsløsninger vil presentere nordiske løsninger for resten av verden og:

  • Fremme fremgang mot FNs bærekraftsmål frem mot 2030
  • Styrke eksporten av nordiske produkter og løsninger
  • Styrke de nordiske eksportørenes nettverk (verdikjeder) 
  • Skape et sterkt varemerke og en sterk historie for nordiske velferdsløsninger
  • Forbedre kunnskapen om innovative, nordiske helse- og velferdsløsninger

Nordiske velferdsløsninger (Nordic Welfare Solutions) er en del av statsministrenes initiativ for nordiske løsninger på globale utfordringer (Nordic Solutions to Global Challenges). Initiativet ble lansert i september 2016 og dekker tidsrommet 2017–2019, og det er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling. 

Mer informasjon:

Kontakt:

Mona Truelsen, prosjektleder, [m.truelsen@nordicinnovation.org]