DIGINNO – grenseoverskridende digitale tjenester

07.11.18 | Prosjekt
Nordiska rådets session i Reykjavik 2015

Nordiska rådets session i Reykjavik 2015

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Arbeidet med å etablere Cross Border Digital Services, eller grenseoverskridende digitale tjenester, håndteres hovedsakelig av DIGINNO. DIGINNO er et unikt offentlig-privat samarbeid som arbeider for å implementere et digitalt indre marked i Norden og Østersjøområdet, som skal fungere som en forløper til EUs mål om å etablere et digitalt indre marked i hele Europa. Mer spesifikt arbeider nettverket for en høyere grad av implementering av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i private bedrifter, utvikling av innovative digitale offentlige tjenester, og med å fremme politiske diskusjoner om implementeringen av det digitale indre markedet i Norden og Østersjøområdet.

Informasjon

Dato
01.01.2018 - 31.12.2020