Arbeidsordning for Nordisk råd

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk råd ble dannet i 1952 som et samarbeidsorgan mellom parlamentene og regjeringene i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland sluttet seg til i 1955. Da Nordisk ministerråd ble dannet i 1971, ble Nordisk råd parlamentarikernes samarbeidsorgan.Rådet består av 87 parlamentarikere som er valgt ut av de nasjonale parlamentene. Færøyenes, Grønlands og Ålands delegasjoner inngår i Danmarks respektive Finlands delegasjoner. Rådet er initiativtaker og rådgiver samt har kontrollerende og pådrivende oppgaver i det nordiske samarbeidet. Nordisk råds organer er plenarforsamlingen, presidiet og utvalgene.
Publikasjonsnummer
2020:008