Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Engelsk.

Innhold

28.10.19 | Nyhet

Nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

De ryskspråkiga minoriteterna i Baltikum är i allt högre grad beroende av medieinnehåll från Ryssland. Med tanke på språkminoriteternas samhällsintegrering är det här en oroväckande utveckling. Sedan år 2015 har Nordiska ministerrådet därför stött oberoende ryskspråkiga medier i Estland...

28.10.19 | Nyhet

Финансирование Северных стран для русскоязычных СМИ в странах Балтии

Русскоязычные меньшинства стран Балтии все более оказываются под влиянием медиаконтента из России. Учитывая аспекты социальной интеграции языковых меньшинств, эта тенденция вызывает беспокойство. С 2015 года Совет министров Северных Стран финансирует независимые русскоязычные СМИ в Эсто...

29.08.19 | Information

Наше видение 2030

Регион Северных стран станет самым устойчивым и интегрированным регионом в мире