Innhold

01.11.06 | Deklarasjon

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

30.06.19 | Information

Det nordiske språksamarbeidet

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet innbyggerne landene imellom. I arbeidet for å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter det nordiske språksamarbeidet seg primært mot barn og unges forståelse a...