Innhold

24.08.18 | Information

Last ned Tilstanden i Norden 2018

I State of the Nordic Region 2018 ser man nærmere på faktaene og tallene bak den aktuelle utviklingen på regionalt nivå i de nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland.