Nordisk kulturkontakt: Volt, kultur- og språkprogram for barn og ungdom

06.11.18 | Støttemulighet
Volt er et kultur- og språkprogram for barn og unge der målet er å gjøre flere ungdommer nysgjerrige på hverandres kunst, kultur og språk. Støtte kan søkes til prosjekter beregnet på barn og ungdom opptil 25 år der deres egen kulturelle og kunstneriske kreativitet og delaktighet står i fokus. Støtte innvilges til alle kunstneriske kulturuttrykk, slik som film, litteratur, scenekunst, bildekunst og kulturarv med mer – forutsett at alle andre kriterier er oppfylt. Programmet administreres av Nordisk kulturkontakt, en av Nordisk ministerråds kulturinstitusjoner.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige