Nordisk likestilingsfond

26.07.18 | Støttemulighet
De nordiske likestillingsministrene vil stimulere det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet innenfor rammen av samarbeidsprogrammet og dets prioriteringer. Derfor har de innrettet et likestillingsfond som Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK) administrerer. Her kan det søkes om midler for tiltak og samarbeid på likestillingsområdet i Norden.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige