Om støtte fra det nordiske justissamarbeidet

27.03.20 | Støttemulighet
Nordisk ministerråd for justisspørsmål (MR-JUST) kan innvilge finansiell støtte til prosjekter som berører det nordiske justissamarbeidets saksområder, og som ellers oppfyller de generelle vilkårene for å få innvilget støtte fra Nordisk ministerråd.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Søknader om støtte fra det nordiske justissamarbeidet behandles av Nordisk embetsmannskomité for justisspørsmål (EK-JUST). Søknader om støtte kan sendes inn fortløpende.

Informasjon om det nordiske justissamarbeidet finner du her:

Generelle vilkår for å få støtte fra Nordisk ministerråd, søknadsskjemaer og annen informasjon som er nødvendig for å kunne søke, finner du her:

Søknad om støtte fra det nordiske justissamarbeidet leveres til Nordisk ministerråds sekretariat via e-post: